dinsdag 8 oktober 2013

De ongeloofwaardige excuses van Henk Krol

De reacties van Henk Krol op het niet afdragen van pensioenpremies voor zijn medewerkers van de Gaykrant zijn in alle opzichten opmerkelijk.

Wanneer Krol wordt aangesproken op zijn verantwoordelijk als enige bestuurder van de Gaykrant zegt hij dat de Gaykrant feitelijk een rommelig collectief was waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid had en men elkaar op het woord geloofde.

Toen dat niet bleek te werken gooide hij het over een andere boeg: De manier waarop Krol werd behandeld zou ervoor zorgen dat ondernemers nooit meer de stap zouden zetten naar de politiek. Krol zette met deze opmerking alle ondernemers bij het grof vuil want aan elke ondernemer hing volgens hem wel een luchtje.

Maar, wacht even. Krol was toch eigenlijk geen ondernemer? De Gaykrant was toch eigenlijk een soort NGO met Krol als (spiritueel?) leider?

Daarna trok Krol het boetekleed aan. Maar dat past Krol slecht. Hij erkende zijn verantwoordelijkheid als bestuurder maar benadrukte dat hij niet wist van de niet betaalde pensioenpremies. Deze taak lag bij de secretaresse en die had de rekeningen niet betaald en tevens verstopt. Dat is weer eens iets anders als het overijverige stagiaire excuus van veel bedrijven als er ergens iets niet goed gaat.

Maar, het ging het weer mis. Krol had gehoopt dat de geheimhoudingsverklaring die hij had afgedwongen bij zijn personeel ervoor zou zorgen dat ze verder hun mond zouden houden. Dat deden ze niet. Bij Nieuwsuur lieten vier personeelsleden weten dat Krol liegt. Hij maakte zelf de post open en daarna ging het pas na de secretaresse. Ook gaven deze personeelsleden aan dat Krol geweten moet hebben van de onbetaalde rekeningen.

In een reactie ontkent Krol de beschuldigingen van zijn voormalige werknemers. Hij herhaalt dat hij nooit de post openmaakte. 'Op een gegeven moment heb ik zelfs gevraagd, gaat het wel goed met de financiën?'

Krol wil dus nu weer niet overkomen als de ondernemer maar als de directeur die nul kennis heeft van de financiën. Kennelijk ligt de volledige financiële controle van de bedrijven van Krol bij de secretaresse en oefent Krol zelf daar geen enkele controle op uit. Nog erger is dat uit zijn reactie blijkt dat hij weet dat geen kennis heeft van de financiële gang van zaken in zijn ondernemingen. Het is een curator wel eens moeilijker gemaakt om een bestuurder van wanbestuur te kunnen betichten.

zaterdag 13 april 2013

Campagne Krol betaald met belastinggeld


Gisteren kwam het eerste verslag binnen van de curator van de Best Publishing Group oftewel de Gay Krant. Dit verslag loog er niet om. Aangezien Krol zoveel liegt is het lastig om überhaupt de zaken enigszins op een rij te zetten. Twee belangrijke zaken blijven in de berichtgeving wat onderbelicht.

Diefstal medewerker oorzaak probleem belastingdienst
Krol gaf voor het faillissement aan dat er een schuld bij de belastingdienst was ontstaan door diefstal van 150.000 euro door een medewerker. Er waren geen structurele problemen bij de Gay Krant, er was alleen geld gejat. Om de Gay Krant te redden van dit verlies konden mensen zich inkopen. Mensen gaan natuurlijk geen geld in een bodemloze put stoppen. Het was dus van groot belang om te benadrukken dat er niks aan de hand was bij de Gay Krant maar dat er slechts sprake was van een eenmalige diefstal die een tijdelijk liquiditeitsprobleem had gecreëerd waardoor de belastingdienst nu niet kon worden betaald.

Wat zegt de curator in zijn verslag: Er is slechts 4000 euro gejat en diezelfde medewerker zouden belastingaanslagen hebben weggemoffeld. Het verhaal van Krol om zoveel mogelijk geldschieters te werven is dus pertinent gelogen. Tevens, aanslagen weggemoffeld, dat zal allemaal wel loslopen, immers, het geld om deze aanslagen te kunnen betalen was er helemaal niet.

Aanslagen komen niet uit de lucht vallen. Elke beginnende ondernemer weet bijvoorbeeld dat hij goed rekening moet houden de reservering omzetbelasting. Dat geld is niet van jou. Dat moet je apart zetten en op een bepaald tijdstip na je aangifte overmaken aan de belastingdienst. Dat is dus niet gebeurd. Dat geld is kennelijk besteed aan de verliesgevende exploitatie van de Gay Krant.

Krol wist dat het niet zo langer door kon gaanHet is uitermate ongeloofwaardig dat Krol niet wist van de verliesgevende exploitatie van het blad. Je geeft 33 jaar lang een blad uit. Je weet en behoort te weten als bestuurder wat je vaste lasten zijn (personeel + druk blad + overig). Je weet ook wat je aan advertenties binnenkrijgt. Op een bierviltje kun je berekenen of je editie met of zonder verlies naar de drukker gaat. Door een cumulatieve winst verlies berekening bij te houden van je nummers weet je of het echt mis gaat. Dat is echt niet zo moeilijk en de taak van de bestuurder. In dit geval Henk Krol.

Belastingdienst heeft Krol's persoonlijke campagne betaald
Dit alles roept de belangrijke vraag op: Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Waarom heeft Krol het faillissement niet veel eerder aangevraagd om zo de schade voor de schuldeisers relatief beperkt te houden? Het antwoord op deze vraag is zowel simpel als weerzinwekkend. Krol had een uitvlucht. En dat was een zetel bemachtigen in de tweede kamer. Dat zou hem een riant salaris opleveren, de bijbehorende status en hij zou dan het zinkende schip verlaten en een niet al te lange tijd later kunnen roepen dat hij al langere tijd op afstand stond en dat het spijtig is dat het zo is gelopen. Belangrijk detail: Hij stond niet op afstand. Krol was tot het faillissement de enige bestuurder van de BV kerstboom welke hij had opgetuigd. Hij heeft zelf het faillissement aangevraagd.

Het eerder failliet verklaren van zijn bedrijven had hem grote problemen opgeleverd bij zijn politieke avontuur. Het is maar de vraag of hij in de kamer had gezeten als dit faillissement een aantal maanden voor september 2012 had plaatsgevonden.

Oftewel, de persoonlijke campagne van Krol is betaald over de rug van de belastingdienst (vordering nog onbekend) en diverse schuldeisers (schatting 4 ton).