dinsdag 8 oktober 2013

De ongeloofwaardige excuses van Henk Krol

De reacties van Henk Krol op het niet afdragen van pensioenpremies voor zijn medewerkers van de Gaykrant zijn in alle opzichten opmerkelijk.

Wanneer Krol wordt aangesproken op zijn verantwoordelijk als enige bestuurder van de Gaykrant zegt hij dat de Gaykrant feitelijk een rommelig collectief was waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid had en men elkaar op het woord geloofde.

Toen dat niet bleek te werken gooide hij het over een andere boeg: De manier waarop Krol werd behandeld zou ervoor zorgen dat ondernemers nooit meer de stap zouden zetten naar de politiek. Krol zette met deze opmerking alle ondernemers bij het grof vuil want aan elke ondernemer hing volgens hem wel een luchtje.

Maar, wacht even. Krol was toch eigenlijk geen ondernemer? De Gaykrant was toch eigenlijk een soort NGO met Krol als (spiritueel?) leider?

Daarna trok Krol het boetekleed aan. Maar dat past Krol slecht. Hij erkende zijn verantwoordelijkheid als bestuurder maar benadrukte dat hij niet wist van de niet betaalde pensioenpremies. Deze taak lag bij de secretaresse en die had de rekeningen niet betaald en tevens verstopt. Dat is weer eens iets anders als het overijverige stagiaire excuus van veel bedrijven als er ergens iets niet goed gaat.

Maar, het ging het weer mis. Krol had gehoopt dat de geheimhoudingsverklaring die hij had afgedwongen bij zijn personeel ervoor zou zorgen dat ze verder hun mond zouden houden. Dat deden ze niet. Bij Nieuwsuur lieten vier personeelsleden weten dat Krol liegt. Hij maakte zelf de post open en daarna ging het pas na de secretaresse. Ook gaven deze personeelsleden aan dat Krol geweten moet hebben van de onbetaalde rekeningen.

In een reactie ontkent Krol de beschuldigingen van zijn voormalige werknemers. Hij herhaalt dat hij nooit de post openmaakte. 'Op een gegeven moment heb ik zelfs gevraagd, gaat het wel goed met de financiën?'

Krol wil dus nu weer niet overkomen als de ondernemer maar als de directeur die nul kennis heeft van de financiën. Kennelijk ligt de volledige financiële controle van de bedrijven van Krol bij de secretaresse en oefent Krol zelf daar geen enkele controle op uit. Nog erger is dat uit zijn reactie blijkt dat hij weet dat geen kennis heeft van de financiële gang van zaken in zijn ondernemingen. Het is een curator wel eens moeilijker gemaakt om een bestuurder van wanbestuur te kunnen betichten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten